රාජගිරිය

මරදාන
Maradana
උප නගරය
රටශ්‍රී ලංකාව
පළාතබස්නාහිර පළාත
දිස්ත්‍රික්කයකොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකා සම්මත වේලාව (UTC+5:30)
තැපැල් කේතය01000[1]

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මරදාන&oldid=498529" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි