මන්නාරම් දූපත
மன்னார்
දූපත
මන්නාරම් දූපත is located in Northern Province
මන්නාරම් දූපත
මන්නාරම් දූපත
මන්නාරම් දූපත is located in Sri Lanka
මන්නාරම් දූපත
මන්නාරම් දූපත
ඛණ්ඩාංක: 9°03′0″N 79°50′0″E / 9.05000°N 79.83333°E / 9.05000; 79.83333
CountrySri Lanka
ProvinceNorthern
DistrictMannar
DS DivisionMannar
සරිය
 • මුළු130 කිමී2 (50 සතරැස් සැත)
ජනගහණය
 • මුළු66,807
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මන්නාරම්_දූපත&oldid=519782" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි