බෝඹුරු ඇල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ දිය ඇල්ලක්

බෝඹුරු ඇල්ල, (පේරවැල්ල ඇල්ල), යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ඌව-පරණගම ප්‍රදේශීය ලේකම් වසමේ පිහිටා තිබෙන දිය ඇල්ලකි. එය නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක මායිම් වලට සමීපව, වැලිමඩ නගරයේ සිට කිලෝ මීටර 15 ක් පමණ දුරින් පිහිටයි. බෝඹුරු ඇල්ල ශ්‍රී ලංකාවේ වූ දියඇලි අතුරින් පළලින් ඉතා වැඩි දිය ඇල්ලක් සේ සැළකෙයි. සංචාරකයෝ - Travelers☰ Home > Sri Lanka > Mawanella > Travel Agencies > සංචාරකයෝ - Travelers සංචාරකයෝ - Travelersසංචාරකයෝ - Travelers Travel � Sri lanka

බෝඹුරු ඇල්ල
Bomburu ella falls.jpg
පිහිටීමපේරවැල්ල, ශ්‍රී ලංකාව
ඛණ්ඩාංක6°56′51″N 80°49′51″E / 6.94750°N 80.83083°E / 6.94750; 80.83083 (Bomburu Ella)ඛණ්ඩාංක: 6°56′51″N 80°49′51″E / 6.94750°N 80.83083°E / 6.94750; 80.83083 (Bomburu Ella)

Operating as usual  1. Hortonplains❤️

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. චයරුප #මුල් #හිමිකරු #සතුයි
  2. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන්

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍


මාදූ ගඟ❤️

  1. Madu #River

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. චයරුප #මුල් #හිමිකරු #සතුයි
  2. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන්

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍


දොව පන්සල 🙏

  1. Dowa #Temple

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. චයරුප #මුල් #හිමිකරු #සතුයි
  2. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන්

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍


මහගම නිල් දිය උල්පත් 😍

  1. Mahagama

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. චයරුප #මුල් #හිමිකරු #සතුයි
  2. Roman #Photograpy and #script #writter
  3. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

ලංකාවේ සමහර ලස්සන තැන් වලට ගියහම හිතෙනවා මේ ලංකාව ද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ලස්සන තැනක වැව් ඉවුරක ගත කරපු සුන්දර මතක.

2020.09.16 උදේම කතා උනෙ පනිරෙන්ඩාව ඇතුලෙ තියන උමං 7 බලන්න යන්න...කට්ටියම සෙට් වෙලා මගට ගියත් විශේෂ හේතුවක් නිසා ඒ මග නොයන ලෙස කිසියම් කෙනෙක් ( මෙතන කියන්න බැරි ලොකු දෙයක් ) හො කිසියම් සිද්දියක් නිසා අපි ආයෙත් හැරුනෙ කට්ටිය බයකින් හා සෑඩ් එකෙන් 😣 මගට පයින් එද්දි කත උනෙ මෙහෙම ප්ලේස් එකක් තියනව යම් කිව්වෙ Nipun ..😁 ඌටත් බැන බැන පයින්ම ප්ලේස් එක හොයාගෙන ආව...😍 වෙලක් අයිනෙ තියන පෙලේස් එකක් 😍 එක උල් පතක් නම් ජරාවට ගිහින්..😪 ඒත් අනික් එක නම් සුපිරිම තියනව 😍 ඒත් හොදටම තියන එක ඉස්සර නම් වතුර ලොකුවට පිරිල තිබුනලු...😍😍ඒත් අපෙ මිනිස්සු ප්‍රතිසංස්කරණ කියල තිබුන ලොකු උල්පත භාගයක් බොරලු දාල පුරවල තියෙන්නෙ 😪 ඒක නිසා ප්ලේස් එක නාන්න නම් අමාරුයි 😁 හැබැයි ස්වභාදහමට ආස කරන කෙනෙක්ට නම් 😍😍😍😍 ප්ලේස් එකක් තමා 😍

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන්

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍


  1. හාවාගල

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. මුල් #හිමිකරු #සතුයි
  2. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන් ⛺️⛺️⛺️⛺️

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍


  1. Madolsima

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. මුල් #හිමිකරු #සතුයි

Mifras Photography

  1. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන් ⛺️⛺️⛺️⛺️

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍


  1. Kabaragala like and share
  2. Kabaragala

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. මුල් #හිමිකරු #සතුයි
  2. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන් ⛺️⛺️⛺️⛺️

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍

ලංකාවේ සමහර ලස්සන තැන් වලට ගියහම හිතෙනවා මේ ලංකාව ද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ලස්සන තැනක වැව් ඉවුරක ගත කරපු සුන්දර මතක.


Wacth and share (Like our page)

  1. NARANGALA

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. මුල් #හිමිකරු #සතුයි
  2. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන් ⛺️⛺️⛺️⛺️

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍

ලංකාවේ සමහර ලස්සන තැන් වලට ගියහම හිතෙනවා මේ ලංකාව ද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ලස්සන තැනක වැව් ඉවුරක ගත කරපු සුන්දර මතක.


  1. Wangedigala

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. චයරුප #මුල් #හිමිකරු #සතුයි
  2. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන්

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍

ලංකාවේ සමහර ලස්සන තැන් වලට ගියහම හිතෙනවා මේ ලංකාව ද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ලස්සන තැනක වැව් ඉවුරක ගත කරපු සුන්දර මතක.


🙏🙏🙏🙏

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. චයරුප #මුල් #හිමිකරු #සතුයි
  2. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන්

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍

ලංකාවේ සමහර ලස්සන තැන් වලට ගියහම හිතෙනවා මේ ලංකාව ද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ලස්සන තැනක වැව් ඉවුරක ගත කරපු සුන්දර මතක.


  1. Thalawa #Railway #Station

Pc -#Kosala #Rathnayake

Talawa railway station is located between Thambuttegama and Sravasthipura railway stations on the Northern Line and 187.20km far from Colombo Fort with an elevation of 103.65m HAMSL. It is 52nd railway station from the Colombo Fort railway station. Station built in 1903, after part of the Kurunegala to Anuradhapura track was completed.

MOTHER SRI LANKA 🇱🇰😍

  1. චයරුප #මුල් #හිමිකරු #සතුයි
  2. සංචාරකයෝ - #Travelers

Visit sri lanka Sri Lanka |🇱🇰

  1. යන්න_ඕනනම්_ගිහින්_බලපන්

වෙන රටක නෙවෙයි... මේ අපේ ලංකාවේ 🇱🇰 එය රැක ගැනීමද අප සතුයි.. 😘😍

ලංකාවේ සමහර ලස්සන තැන් වලට ගියහම හිතෙනවා මේ ලංකාව ද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ලස්සන තැනක වැව් ඉවුරක ගත කරපු සුන්දර මතක.


Sri Dalada Maligawa 🙏

එදා විසාලා නුවර තුන් බිය දුරුකළ මහානුභාව සම්පන්න රතන සූත්‍ර දේශනය. ලක්වැසි ලෝවැසි සියළු ජනතාවගේ රෝග බිය දුර්භික්ෂ බිය අමනුෂ්‍ය බිය දුරු⁣වේවා! (ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දී සිදු කළ සජීව පටිගත කිරීමකී.)


  1. බෝබුරු ඇල්ල ~ #Bomburuella

උපුටාගැනීම-: Lahiru madushan kumara වැලිමඩ ඉදම් 15km උඩුහාවර හරහා නුවරඑළිය පාරෙ යන්න වැලිමඩ හෝ නුවරඑළියේ ආවොත්. නුවරඑළියේ ඉදම් 24km රේන්දපොලට ඇවිත් ගලහගම junction එකෙන් හැරිලා බොබුරු ඇල්ලට එන්න ඔනි.

බොඹුරු ඇල්ල යනු ලංකාවේ පළලතම දිය ඇල්ල ලෙස සැලකෙන දිය ඇල්ලයි.බෝඹුරු ඇල්ල, පේරවැල්ල ඇල්ලයනුවෙන්ද හදුන්වයි. එය නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කමායිම් වලට සමීපව, වැලිමඩ නගරයේසිට කිලෝ මීටර 15 ක් පමණදුරින් ඌව-පරණගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වසමේ පෙරවැල්ල ගම්මානයේ සීතා එළිය- කඳපොල රක්ශිතයේ පිහිටාතිබේ.උසින් මීටර් 50ක් පමණ වන දිය ඇල්ල පලලින් මීටර් 20ක් පමණ වේ. මහවැලි ගඟේ ප්‍රධාන අතු ගංගාවක් වන දූල්ගල ගඟ මීටර් 1842 ක් පමණ උස කොටකිතුල් කන්දේ බෑවුමක පිහිටි ගල් පවුවකින් කොටස් හතරක් පමණ වෙන්ව ඇද හැලීමෙන් මෙම සුන්දර ඇල්ල නිර්මාණය කරයි.[1][2][3][4]

මේවාද බලන්නසංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. "බෝඹුරුඇල්ල වෝටර්ෆෝල් ඉන් ශ්‍රී ලංකා".
  2. "ඇමේසිං ශ්‍රී ලංකා : වෝටර්ෆෝල්ස් : බෝඹුරුෆෝල්ස්".
  3. "වෝටර්ෆෝල්ස් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා".
  4. "බෝඹුරුඇල්ල වැලිමඩ (වයිඩස්ට් වෝටර්ෆෝල් ඉන් ශ්‍රී ලංකා)". ශ්‍රී ලංකන් ට්‍රැවලර්ස් ට්‍රැවලොග් ආකිව්.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෝඹුරු_ඇල්ල&oldid=466046" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි