බෝධි ඝර

(බෝධිඝරය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

බෝධි ඝරයක් යනු යම්කිසි බෝධින්වහන්සේ වටා ඉදි වී ඇති ආවරණයක් හෝ ගෘහයක් හෝ වන නිර්මාණයකි.[1]

නිල්ලග්ගම බෝධි ඝරය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. "ශ්‍රී ලංකාවේ බෝධි වන්දනාව හා බෝධිඝර, දිවයින පුවත්පත". සම්ප්‍රවේශය 2017-02-10.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බෝධි_ඝර&oldid=534606" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි