බුදදා

(බුධදා වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

බුධදා යනු, කුජදා සහ ගුරුදා අතර දවස වේ. බුධදා හිරු උදාවේ ඇරඹෙන මෙම දවස ගුරුදා හිරු උදාව සමග අවසන වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බුදදා&oldid=407754" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි