ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න


ඩියුටේරියම් ඔක්සයිඩ් හෝ 2H2O හෝ D2O ලෙසින් මුලින් හැඳින්වුනු, බැර ජලය යනු, සාමාන්‍ය ජලයේ බොහෝ හයිඩ්‍රජන් ප්‍රමාණයක අඩංගු වන පොදුවේ පවතින හයිඩ්‍රජන්-1 සමස්ථානිකය වෙනුවට, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්, ("බැර හයිඩ්‍රජන්" ලෙසින්ද හැඳින්වෙන) හයිඩ්‍රජන් සමස්ථානිකය ඩියුටේරියම් අඩංගු වන, ජලය ආකාරයකි.

බැර ජලය
Spacefill model of heavy water
Properties
Molecular formula D2O
අණුක ස්කන්ධය 20.0276 g mol−1
Appearance Very pale blue, transparent liquid
Odor Odorless
Density 1.107 g mL−1
Melting point

4 °C, 276.97 K, 39 °F

Boiling point

101.4 °C, 375 K, 215 °F

Solubility in water Miscible
log P −1.38
Solubility product, Ksp 1.328
Viscosity 1.25 mPa s (at 20 °C)
1.87 D
Hazards
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
1
 X mark.svgN(what is this?)  (verify)
Except where noted otherwise, data are given for materials in their standard state (at 25 °C, 100 kPa)
Infobox references


මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. Parpart, Arthur K. (December 1935). "The permeability of the mammalian erythrocyte to deuterium oxide (heavy water)". Journal of Cellular and Comparative Physiology. 7 (2): 153–162. doi:10.1002/jcp.1030070202. Retrieved 29 December 2014.
  2. Svishchev, I. M.; Kusalik, P. G. (January 1994). "Dynamics in liquid water, water-d2, and water-t2: a comparative simulation study". The Journal of Physical Chemistry. 98 (3): 728–733. doi:10.1021/j100054a002. Retrieved 29 December 2014.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බැර_ජලය&oldid=404002" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි