බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියාව

ක්‍රිස්තු වර්ශ 1612 සහ 1947 අතර කාලය තුල පෙරදිග ඉන්දීය සමාගමට හෝ බ්‍රිතාන්‍ය රජහට අයත්ව තිබූ ඉන්දියාව සහ ආශ්‍රිත පරිපාලන කලාප බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියාව නමින් පොදුවේ හැඳින්විනි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බ්‍රිතාන්‍ය_ඉන්දියාව&oldid=242111" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි