මෙයද බලන්න: ලංකාවේ පෘතුගීසි යුගය, ලංකාවේ ලන්දේසි යුගය, සහ බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාව
බර්ගර්වරු
මුළු ජනගහණය
37,061 (2012 සංගණනය)[1]
සැලකිය යුතු ජනගහණයක් සහිත ප්‍රදේශ
පළාත්
Western Province Flag (SRI LANKA).png බස්නාහිර24,170
Eastern Province Flag (SRI LANKA).png නැගෙනහිර4,458
Central Province.png මධ්‍යම3,347
North Western Flag.png වයඹ2,192
භාෂා
ආගම
ආශ්‍රිත වාර්ගික කණ්ඩායම්


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. "A2 : පොපියුලේෂන් බයි එත්නික් ගෲප් එකෝඩින් ටු ඩිස්ට්‍රික්ට්ස්, 2012". ජනගහණය සහ නිවාස සංගණනය, 2011. ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බර්ගර්_ජනයා&oldid=290029" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි