ඇල්ස්ටන් කොක් (ඉංග්‍රීසි:  Alston Koch) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ උපත ලද ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික ගායකයෙක්, ගීත රචකයෙක්, චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෙක්, වාර්තා නිෂ්පාදකයෙක් සහ නළුවෙක් වෙයි.[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

ඇල්ස්ටන් කොක්
11th IIFA Awards වල දී කතාවක් පවත්වන ඇල්ස්ටන් කොක්
පසුබිම් තොරතුරු
උපතකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව(එවකට සිලෝන්)
ප්‍රභේදAmbient, pop, jazz, blues, folk, trance
වෘත්තියFilm Producer, Actor, Singer-songwriter, composer & entrepreneur
සක්‍රීය වර්ෂ1975–present
සම්බන්ධිත රඟපෑම්The Sherifs
වෙබ් අඩවියalstonkoch.com
Alston Koch Facebook

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
  1. "Alston Koch appointed Sri Lanka tourism envoy". The Associated Newspapers of Ceylon Ltd. 12 අගෝස්තු 2008. 19 ඔක්තෝබර් 2012 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 18 මැයි 2011.
  2. "Alston Koch song debuts at London WTM". The Associated Newspapers of Ceylon Ltd. 10 නොවැම්බර් 2008. 19 ඔක්තෝබර් 2012 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 18 මැයි 2011.
  3. "'Priceless ball' – made in Sri Lanka". The Associated Newspapers of Ceylon Ltd. 1 දෙසැම්බර් 2004. 19 ඔක්තෝබර් 2012 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 18 මැයි 2011.
  4. "Lankan cricketers – a big draw in Canberra". The Associated Newspapers of Ceylon Ltd. 17 පෙබරවාරි 2008. 16 ඔක්තෝබර් 2012 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 18 මැයි 2011.
  5. "Sri Lankan cricketers play for Hope project". The Associated Newspapers of Ceylon Ltd. 29 දෙසැම්බර් 2002. 16 ඔක්තෝබර් 2012 දින පැවති මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂිත පිටපත. සම්ප්‍රවේශය 18 මැයි 2011.
  6. "Sri Lanka Small Miracle". Upali Newspapers Limited. 28 June 2009. 22 October 2012 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 18 May 2011.
  7. "Egypt's Red Sea Resort becomes a Tourism EarthLung". RIVIRA MEDIA CORPORATION LTD. 30 November 2008. 14 October 2013 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 18 May 2011.
  8. "ANew UN World Tourism Organization climate change initiative invites travel industry to 'Live the Deal'". Moodie International Limited. 16 December 2009. සම්ප්‍රවේශය 18 May 2011.
  9. "Alston Koch to perform in Cuba". Wijeya Newspapers Ltd. 22 March 2009. සම්ප්‍රවේශය 18 May 2011.

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇල්ස්ටන්_කොක්&oldid=670211" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි