භූගෝල විද්‍යාවේ සහ සිතියම් විද්‍යාවේ දී පෘථිවියේ අර්ධගෝල (ඉංග්‍රීසි:  hemispheres of Earth) යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ ලෝක ගෝලය, hemispheres කොටස් දෙකකට (පුරාතන ග්‍රීක බසින් ἡμισφαίριον hēmisphairion, අරුත "ගෝලයකින් අඩක්") බෙදීමයි.

සමකය සහ prime meridian මගින් පෘථිවිය බෙදෙන අයුරු.
The Land Hemisphere
The Land Hemisphere
The Water Hemisphere
The Water Hemisphere
The Land Hemisphere is at the top, and the Water Hemisphere is at the bottom.
The Land Hemisphere is at the top, and the Water Hemisphere is at the bottom.
The Land Hemisphere is at the top and the Water Hemisphere is at the bottom
The Land Hemisphere is at the top and the Water Hemisphere is at the bottom

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

  Earth's hemispheres හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෘථිවියේ_අර්ධගෝල&oldid=447724" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි