ඉහත ලෝක සිතියමෙහි තද රතු ඉරෙන් දැක්වෙන්නේ සමකයයි.

Nations or territories that touch the Equator (red) or the IERS Reference Meridian (blue)

සමකය යනු ලෝකය වටා ඇති මනඃකල්පිත රේඛාවකි. එය උතතරාද්‍ර ගෝලයත්, දක්ෂිණනාර්ථගෝලයත්, සමලෙස වෙන්කරමින් උතුරැ අර්ධ ගෝලයන් දකුණ අර්ධගෝලයන් වෙන් කරයි. අනෙකුත් ග්‍රහලෝක හා ආකාශ වස්තූන් හි සමකයන් "සමාකාරය" {{jඋපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; නාමයක් නොමැති ආශ්‍රේය සඳහා පෙළක් තිබිය යුතුය}}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සමකය&oldid=493328" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි