පුලස්ති ඍෂිතුමන් යනු රාවණ රජතුමගේ මුත්තනුවන් ය. විශ්‍රවස් මුණි යනු පුලස්ති ඍෂිතුමන්ගේ පුත්‍රයා වේ. මෙතුමාගේ නගරය පුලතිසි පුරය යි. එය වර්තමානයේ පොළොන්නරුව ලෙස හැදින්වේ. පොත්ගුල් විහාර පරිශ්‍රයේ ඇති ප්‍රතිමාව පුලස්ති ඍෂිවරයාගේ ය. පුලස්ති ඍෂිවරයා යනු හෙළයේ මහා විද්වතා ය. ලං‍කාවේ ප්‍රධාන ඍෂිවරයන් වන කපිල, ඉසුරු, වෙස්ස හා අගස්ති යන අයගෙන් ප්‍රධානියා ලෙස මෙතුමා සැලකෙයි. මෙතුමා තුන් වේදයේම සමර්ථ ව සිටි බව කියවේ. පුලතිසි ඉසිවරයා විසින් ලංකාවේ සංගීතය ඇති කළ බවට ද මතයක් සංගීත ඉතිහාසය නැමති ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වේ. මාලිගාවිල ආශ්‍රිතව මෙතුමා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඇස්රෝහලක් තිබී ඇත. හිමාලයේ තිබූ වෛද්‍ය සමුළුවට ලංකාවෙන් පුලතිසි ඉසිවරයා ගිය බව සඳහන් වේ. මෙතුමාගේ ඔසු උයන් පිහිටියේ  රාවණා ඇල්ල අසල හා බඹර කන්ද ඇල්ල අසල බවට මතයක් ඇත. පුලස්ති සෘෂි සප්ත සෘෂින්ගේ කෙනෙකු ලෙසද සදහන් වෙයි .

පුලස්ති ඍෂිතුමන්
පුලස්ති ඍෂිතුමන්
පුලස්ති ඍෂිතුමා
පුලස්ති ඍෂිතුමා
දරුවන්විශ්‍රවස් මුණි

මේවාද බලන්න සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

[1][2][3]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Pulastya
  2. Kisari Mohan Ganguli (1883 - 1896). "The Mahabharata". Sacred texts.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  3. Inhabitants of the Worlds Mahanirvana Tantra, translated by Arthur Avalon, (Sir John Woodroffe), 1913, Introduction and Preface. The Rishi are seers who know, and by their knowledge are the makers of shastra and "see" all mantras. The word comes from the root rish Rishati-prapnoti sarvvang mantrang jnanena pashyati sangsaraparangva, etc. The seven great Rishi or saptarshi of the first manvantara are Marichi, Atri, Angira, Pulaha, Kratu, Pulatsya, and Vashishtha. In other manvantara there are other saptarishi. In the present manvantara the seven are Kashyapa, Atri, Vashishtha, Vishvamitra, Gautama, Jamadagni, Bharadvaja. To the Rishi the Vedas were revealed. Vyasa taught the Rigveda so revealed to Paila, the Yajurveda to Vaishampayana, the Samaveda to Jaimini, Atharvaveda to Samantu, and Itihasa and Purana to Suta. The three chief classes of rishi are the Brahmarshi, born of the mind of Brahma, the Devarshi of lower rank, and Rajarshi or Kings who became rishi through their knowledge and austerities, such as Janaka, Ritaparna, etc. Thc Shrutarshi are makers of Shastras, as Sushruta. The Kandarshi are of the Karmakanda, such as Jaimini.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුලස්ති&oldid=606738" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි