ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:Stubs

Add topic
There are no discussions on this page.

මෙම ප්‍රවර්ගය ස්වදේශීයකරණය විය යුතුය. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:34, 5 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)

හරි නේද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:19, 2 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ග_සාකච්ඡාව:Stubs&oldid=176208" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "Stubs" page.