ප්‍රවර්ගය:Political philosophy

Political philosophy, or political theory, is the study of topics such as politics, liberty, justice, property, rights, law, and the enforcement of a laws by authority: what they are, why (or even if) they are needed, what, if anything, makes a government legitimate, what rights and freedoms it should protect and why, what form it should take and why, what the law is, and what duties citizens owe to a legitimate government, if any, and when it may be legitimately overthrown, if ever.

In a vernacular sense, the term "political philosophy" often refers to a general view, or specific ethic, political belief or attitude, about politics, synonymous to the term "political ideology".

For similar topics see the following categories also:

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 5 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 5 වේ.

*

H

L

P

"Political philosophy" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Political_philosophy&oldid=577466" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි