පාලන විධි (ඉංග්‍රීසි:  governance) යනු පාලනය කිරීමේ සියලු ක්‍රියාදාමයන් වේ.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාලන_විධි&oldid=550956" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි