පාලන විධි (ඉංග්‍රීසි:  governance) යනු පාලනය කිරීමේ සියලු ක්‍රියාදාමයන් වේ.

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය

වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාලන_විධි&oldid=582089" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි