මම හෙළු හෙවත් තනි හිංගල වප් වෙමි.

si-4 මෙම පරිශීලකයාහට සිංහල භාෂාව පිළිබඳ ස්වදේශීය කථකයෙකුට සමීප දැනුමක් ඇත.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Sinhalawap&oldid=108178" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි