ආයුබෝවන් ඹබ සැමට !සංස්කරණය

මගේ නම රුවන්ෆොන්සේකා.


  කැපවුනු දායකත්වය සඳහා පිදෙන රන් තරුව
I hereby award this barnstar to Ruwan in recognition of his tireless dedication

JustMal 07:39, 21 May 2007 (UTC)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Ruwan&oldid=31182" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි