දුගියා සරල පුද්ගලයෙක් කියලා කිව්වහම ඇති නේ :)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:දුගියා&oldid=142020" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි