ජාතික සමාජවාදය (පොදු කෙටි යෙදුම නාසි වාදය, ජර්මානු: Nationalsozialismus) යනු නාසි පක්ෂය සහ නාසි ජර්මනිය විසින් ව්‍යවහාර කරන ලද මතවාදයයි.

ස්වස්ථිකය (නාසිවාදයේ ලාංඡනය)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නාසි_වාදය&oldid=536816" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි