දේශමාන්‍ය (‍ජාතියෙහි අභිමානය) යනු, ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සිවිල් සම්මානයක් ‍ලෙසින් පිරිනැමෙන දෙවන ඉහළතම ශ්‍රී ලාංකික ජාතික සම්මානය ( ශ්‍රී ලංකාභිමාන්‍ය ට පසුපසින්) වේ. එය සාම්ප්‍රදායික ලෙසින් ලාභියාගේ නමට අභිධානයක් හෝ උපසර්ගයක් හෝ ලෙසින් භාවිතා ‍වේ.

ලාභීන්සංස්කරණය

‍දේශමාන්‍ය ලාභීන් අතර පහතවුන් සිටින මුත් ඔවුන් සියල්ල පහත නොදැක්වේ:

ශාස්ත්‍රඥයන්සංස්කරණය

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයසංස්කරණය

කලාවසංස්කරණය

සිවිල් සේවය, දේශපාලකයන්, රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයන්සංස්කරණය

කර්මාන්තසංස්කරණය

අධිකරණයසංස්කරණය

හමුදාවසංස්කරණය

අනිර්දිෂටසංස්කරණය


[1][2][3][4][5]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

  1. {{උපන්‍යාස වෙබ් |url=http://www.thebottomline.lk/2009/05/13/news47.htm
  2. {{උපන්‍යාස වෙබ් |url=http://www.thebottomline.lk/2009/05/13/news47.htm
  3. {{උපන්‍යාස වෙබ් |url=http://www.dailymirror.lk/DM_BLOG/Sections/frmNewsDetailView.aspx?ARTID=48039
  4. {{උපන්‍යාස වෙබ් |url=http://www.island.lk/2009/05/17/features4.html
  5. {{උපන්‍යාස වෙබ් |url=:http://www.dailynews.lk/2009/04/11/main_Obituaries.asp Reference(2)http://www.island.lk/2009/04/18/opinion1.html

මෙයද බලන්නසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දේශමාන්‍ය&oldid=414510" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි