තෝහොකු කලාපය (東北地方 Tōhoku-chihō, Tōhoku region?) යනු ජපානයේ හොන්ෂූ දූපත ආශ්‍රිතව පිහිටි කලාපයකි.

තෝහොකු කලාපය
東北地方
කලාපය
ජපානයේ තෝහොකු කලාපය
ජපානයේ තෝහොකු කලාපය
සරිය
 • මුළු66,889.55 කිමී2 (25,826.20 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2015)[1]
 • මුළු9,020,531
 • ඝණත්වයBad rounding here130/කිමී2 (Bad rounding here350/වර්ග සැත)
වේලා කලාපJST (UTC+9)

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. Ministry of Internal Affairs and Communications Statistics Bureau (26 October 2011). "平成 22 年国勢調査の概要" (PDF). Retrieved 6 May 2012.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තෝහොකු_කලාපය&oldid=432508" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි