තෝකයි කලාපය (東海地方 තෝකයිචිහෝ, ඉංග්‍රීසි:  Tōkai region?), ජපානයේ කලාපයකි.

තෝකයි කලාපය
東海地方
Subregion

ජපාන සිතියම තුල තෝකයි කලාපයේ පිහිටීම
රටජපානය
කලාපයChūbu, Kansai
විශාලම නගරයනගෝයා
ප්‍රාන්තShizuoka, Aichi, Gifu, Mie
සරිය
 • මුළු29,316.53 කිමී2 (11,319.18 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(March 1, 2010)
 • මුළු15,138,397
 • ඝණත්වයBad rounding here520/කිමී2 (Bad rounding here1,300/වර්ග සැත)

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තෝකයි_කලාපය&oldid=508838" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි