ත්‍රි තුණ්ඩ කපාටය (ඉංග්‍රීසි:  Tricuspid valve, right atrioventricular valve) හෘදයේ දකුණු කර්ණිකාව හා දකුණු කෝෂිකාව අතර පිහිටන කපාටය යි.[1]

Tricuspid valve
Diagram of the human heart (cropped).svg
Anterior (frontal) view of the opened heart. White arrows indicate normal blood flow. (Tricuspid valve labeled at bottom left.)
Gray495.png
Base of ventricles exposed by removal of the atria. (Tricuspid valve visible at bottom right.)
තොරතුරු
ලතින්Valvula tricuspidalis,
valva atrioventricularis dextra
හඳුන්වනයන්
ග්‍රේ ගේp.531
TAA12.1.02.003
FMA7234
ව්‍යූහ විද්‍යාත්මක ශබ්දමාලාව

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "මානව රුධිර සංසරණ පද්ධතිය" (PDF). Retrieved 2019-03-06.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ත්‍රිතුණ්ඩ_කපාටය&oldid=432799" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි