ට්‍රයිෆීනා

(ට්‍රිෆේනා වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ට්‍රයිෆීනා (ග්‍රීක: Τρύφαινα; ක්‍රිපූ 141 පමණ – ක්‍රිපූ 111) යනු ටොලමියානු කුමාරිකාවක් වූවාය. අටවන ඇන්ටියෝකුස් ග්‍රයිපස් නම් සෙලූසිඩ් රජ හා විවාහ වූ ඇය සිරියාවේ රැජිණ (ක්‍රිපූ 124-111) වූවාය.

ට්‍රයිෆීනා
සෙලූසිඩ් අධිරාජ්‍යයේ රැජිණ ( සිරියාවේ රැජිණ)
රාජ්‍ය පාලනයක්‍රිපූ 124 - ක්‍රිපූ 111 (ඇයගේ සෙහොයුරිය සතරවන ක්ලියෝපැට්රා ට එරෙහිව ක්‍රිපූ 112 දක්වා)
අභිෂේකයක්‍රිපූ 124
පූර්වප්‍රාප්තිකයෝක්ලියෝපැට්රා තෙයා සහ පස්වන සෙලූකස් ෆිලමීටර්
අනුප්‍රාප්තිකයෝපළමුවන ක්ලියෝපැට්රා සෙලීනී රජ බිසව
සම රාජයාඅටවන ඇන්ටියෝකුස් ග්‍රයිපස්
උපතක්‍රිපූ 141 පමණ
මරණයක්‍රිපූ 111 පමණ
දරුවන්
රාජ වංශයටොලමියානු
පියාඅටවන ටොලමි ෆිස්කන්
මව තුන්වන ක්ලියෝපැට්රා
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ට්‍රයිෆීනා&oldid=393157" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි