ජාතිකවාදය යනු යම් පුද්ගලයෙකුගේ ජාතිය හා ඇති බඳීම හෝ ජාතික අනන්‍යතාවය මත පදනම් වූ දේශපාලන දෘෂ්ටිවාදයයි.මෙය ජාතිවාදය තුලින් හට ගැනීමට ඉඩ ඇත.


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාතිකවාදය&oldid=453752" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි