ජපන් දූපත් සමූහය (日本列島, ඉංග්‍රීසි:  Japanese archipelago, Nihon rettō) යනු ජපන් රටට සහ රුසියානු දූපතක් වන Sakhalin අයත් වන දූපත් 6,852 ක් වේ. Kuril Island Arc, Daitō Islands සහ නැන්පෝ දූපත් ජපන් දූපත් සමූහය තුලට අයත් නොවේ.

ජපන් දූපත් සමූහය
Japanese archipelago
A satellite image of the main archipelago (Sakhalin and Ryukyu Islands not pictured)
භූගෝල විද්‍යාව
ඛණ්ඩාංක37°30′52″N 137°42′44″E / 37.514444°N 137.712222°E / 37.514444; 137.712222ඛණ්ඩාංක: 37°30′52″N 137°42′44″E / 37.514444°N 137.712222°E / 37.514444; 137.712222
පරිපාලනය

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජපන්_දූපත්_සමූහය&oldid=498823" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි