චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙහි සභාපතිවරයා

(චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සභාපති වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ සභාපති (සරල චීන: 中国共产党中央委员会主席; සම්ප්‍රදායික චීන: 中國共產黨中央委員會主席; පින්යින්: Zhōngguó Gòngchǎndǎng Zhōngyāng Wěiyuánhuì Zhǔxí) යනු, චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ (CPC) ප්‍රධානියා විය. 1982දී, මධ්‍යම කාරක සභාවේ මහා ලේකම් තනතුර වෙතින්, මෙම තනතුර අනුප්‍රාප්ත කෙරිණි.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සභාපති
පූර්ව දේශපාලන තනතුර
Danghui.svg
පුර්වප්‍රාප්තිකයාමහා ලේකම්
අනුප්‍රාප්තිකයාමහා ලේකම්
පළමු නිලධාරකයාචෙං දූසොවු
අවසන් නිලධාරකයාහූ යඕබාං
ශෛලියචූසී(主席)
නිල නිවහනචුංඤංහායි
පත්කරන්නාමධ්‍යම කාරක සභාව
නිලය ඇරඹුනේ1922
20 මාර්තු 1943
නිලය අවසන්වූයේ1925
1 සැප්තැම්බර් 1982