පින්යින්
Penjing in root-over-rock style on display at the Chinese Penjing Collection of the National Bonsai and Penjing Museum in Washington, D.C.
චීන盆景
සාහිත්‍යමය අර්ථයtray scenery
විකල්ප චීන නාමය
චීන盆栽
සාහිත්‍යමය අර්ථයතැටි පැලෑටි
 
මහජන චීනයේ වුහාන්හි පින්යින් කෞතුකාගාරයේ ඇති පින්යින් නිරිමාණයක්.

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය

වැඩිදුර කියවීම්

සංස්කරණය
  • ඉවෝන් විජේසිංහ. බොන්සයි වගාව (ශ්‍රී ලාංකික සහ ඝරිම කලාපීය). ශ්‍රී ලංකා බොන්සයි සමාජය.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පින්යින්&oldid=286091" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි