චැඩ් විල (ඉංග්‍රීසි:  Lake Chad) යනු අප්‍රිකාවේ දෙවන විශාලතම විල වේ.

චැඩ් විල
Lake Chad
Lake Chad from Apollo 7.jpg
Photograph taken by Apollo 7, October 1968
Lakechad map.png
Map of lake and surrounding region
Coordinates13°0′N 14°0′E / 13.000°N 14.000°E / 13.000; 14.000ඛණ්ඩාංක: 13°0′N 14°0′E / 13.000°N 14.000°E / 13.000; 14.000
Lake typeEndorheic
Primary inflowsChari River
Primary outflowsSoro and Bodélé depressions
Basin countriesChad, Cameroon, Niger, Nigeria
Surface area1,350 km2 (520 sq mi) (2005)[1]
Average depth1.5 m (4 ft 11 in)[2]
Max. depth11 m (36 ft)[3]
Water volume72 km3 (17 cu mi)[3]
Shore length1650 km (400 mi)[තහවුරු කරන්න]
Surface elevation278 to 286 මීටර (912 to 938 ft)
References[1]
1 Shore length is not a well-defined measure.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චැඩ්_විල&oldid=418620" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි