චාමර සිල්වා (ලිඳමලිලගේ ප්‍රගීත් චාමර සිල්වා, ඉංග්‍රීසි Lindamlilage Prageeth Chamara Silva උපත: 1979 දෙසැම්බර් මස 14 වැනිදා) යනු හිටපු ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් සහ එක්දින ක්‍රිඩකයෙකි. මොහු රාජකීය විද්‍යාලය, පාණදුර ආධ්‍යාපනය හැදෑරෑ ආදි රාජකීයයකි.

චාමර සිල්වා
උපත1979 දෙසැම්බර් මස 14
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
අධ්‍යාපනයරාජකීය විද්‍යාලය, පාණදුර
සංගණ්‍ය වන්නේහිටපු ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් සහ එක්දින ක්‍රිඩක

බාහිරසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චාමර_සිල්වා&oldid=444028" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි