ගාල්ල ජාතික කෞතුකාගාරය

ගාල්ල ජාතික කෞතුකාගාරය (ඉංග්‍රීසි:  National Museum of Galle, Galle National Museum), ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි කෞතුකාගාරයකි.

ගාල්ල ජාතික කෞතුකාගාරය
ගාල්ල ජාතික කෞතුකාගාරය
Map
පිහිටුවීම31 මාර්තු 1986; වසර 38 කට පෙර (1986-03-31)
පිහිටීමChurch Street, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාව
ඛණ්ඩාංක6°01′45.4″N 80°13′00.1″E / 6.029278°N 80.216694°E / 6.029278; 80.216694ඛණ්ඩාංක: 6°01′45.4″N 80°13′00.1″E / 6.029278°N 80.216694°E / 6.029278; 80.216694
වර්ගයHistory
වෙබ් අඩවියDepartment of National Museums website

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය