ක්‍ෂීරපායී සිවුපාවෙකි.

Cattle
CH cow 2 cropped.jpg
A Swiss Braunvieh cow wearing a cowbell
ගෘහස්ථකරණය කළ
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය edit
Unrecognized taxon (fix): Bos
විශේෂය: Template:Taxonomy/BosBos bos taurus
ද්වීපද නාමය
Template:Taxonomy/BosBos bos taurus
Linnaeus, 1758
Subspecies
Bovine range-2013-14-02.png
Bovine range
පර්යාය නාම(ය)
  • Bos primigenius
  • Bos indicus
  • Bos longifrons
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගවයා&oldid=455062" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි