සංරක්ෂණ තත්ත්වය (ඉංග්‍රීසි:  conservation status) යන්නෙන් ජීවීන් සමූහයක (උදාහරණයක් ලෙස, විශේෂයක) වත්මන් පැවැත්ම සහ එම කණ්ඩායම නුදුරු අනාගතයේදී වඳ වී යාමට ඇති ඉඩකඩ කොපමණද යන්න පිළිබඳව තත්ත්වය පෙන්නුම් කිරීම අදහස් කෙරෙයී.

අනුව
සංරක්ෂණ තත්ත්වය
Bufo periglenes, රන්වන් මැඩියා (the Golden Toad), මැයි 15, 1989 අවසන් වරට වාර්තා විය
වඳ වී ගිය
තර්ජනයට ලක්වූ
අඩු අවදානමක් සහිත

වෙනත් ප්‍රවර්ග

සබැඳෙන මාතෘකා

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)
රතු ලැයිස්තු පන්ති (ඉහත)
සහ නේචーසーව් තත්ත්වය (පහත)
සංසන්දනය කිරීම
නේචーසーව් කාණ්ඩයේ කෙටි යෙදුම්

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
  • රතු දත්ත පොත තුළ සොයන්න
  • IUCN Red List Categories and Criteria Version 3.1 (archived 23 March 2014)
  • "Wildlife Conservation – Initiatives – WWF". World Wildlife Fund. සම්ප්‍රවේශය 12 November 2017.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංරක්ෂණ_තත්ත්වය&oldid=609175" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි