කිරිඳි ඔය (කරින්ද නදී), ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ඔයකි. දිග 117 km (73 mi) වේ. [1]

කිරිඳි ඔය
කරින්ද නදී
කිරිඳි ඔය
කිරිඳි ඔය
කිරිඳි ඔය
පිහිටීම
භෞතික ලක්ෂණ
ජල මූලාශ්‍රයබණ්ඩාරවෙල
ගං මෝයබූන්දල
 - ඛණ්ඩාංක
06°11′39″N 81°17′34″E / 6.19417°N 81.29278°E / 6.19417; 81.29278 (Kirindi Oya)ඛණ්ඩාංක: 06°11′39″N 81°17′34″E / 6.19417°N 81.29278°E / 6.19417; 81.29278 (Kirindi Oya)
දිග117 km (73 mi)

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "rivers of SL". Retrieved 2018-06-16.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කිරිඳි_ඔය&oldid=438097" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි