ක්‍රය ශක්ති සාම්‍යය

ක්‍රය ශක්ති සාම්‍යය (ඉංග්‍රීසි:  purchasing power parity, PPP) යනු ආර්ථික විද්‍යාත්මක දර්ශකයකි. ක්‍රය ශක්තිය යනු භාණ්ඩ සහ සේවා මිලට ගැනීමට ඇති හැකියාවයි. [1]

2014 ඔක්තොබර්, IMF නිකුත් කළ PPP දත්ත

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. "ක්‍රය ශක්ති සාම්‍යය". සම්ප්‍රවේශය 2018-02-11.

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ක්‍රය_ශක්ති_සාම්‍යය&oldid=632812" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි