දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (Gross domestic product, GDP) යනු වසරක කාලයක් තුල රටක නිෂ්පාදනය වන භාණ්ඩ හා සේවා වල මූල්‍යමය වටිනාකමයි.[2]

ලෝක ආර්ථික සිතියම (නාමික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය).[1]

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "GDP (Official Exchange Rate)" (PDF). World Bank. Retrieved August 24, 2015.
  2. "දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ගණනය කිරීම: 'සෙප්පඩ විජ්ජා' හරහා ඇතැමුන් ජනතාව මුළා කිරීමට ගන්නා නිවට වෑයමක්". Colombo Telegraph. Retrieved 2018-03-05.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දළ_දේශීය_නිෂ්පාදිතය&oldid=419536" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි