කළුතර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ පිහිටා ඇති දිස්ත්‍රික්කයකි. දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පූර්ණ භූමි වර්ගප්‍රමාණය වර්ග කිමී 1,598 ක් වන අතර සම්පූර්ණ ජනගහණය ( 2001 දි ) 1,066,239 ක් විය.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
ඛණ්ඩාංක: 06°35′N 80°10′E / 6.583°N 80.167°E / 6.583; 80.167ඛණ්ඩාංක: 06°35′N 80°10′E / 6.583°N 80.167°E / 6.583; 80.167
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතබස්නාහිර පළාත
විශාලතම නගරයකළුතර
සරිය
 • මුළු1,598 කිමී2 (617 සතරැස් සැත)
 • භූමිය1,576 කිමී2 (608 සතරැස් සැත)
 • ජලය22 කිමී2 (8 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2001)
 • මුළු1,066,239
 • ඝණත්වයBad rounding here670/කිමී2 (Bad rounding here1,700/වර්ග සැත)
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාව (UTC+05:30)
ISO 3166 කේතයLK-13

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය