කන්මොන් සමුද්‍රසන්ධිය

කන්මොන් සමුද්‍රසන්ධිය (関門海峡 ඉංග්‍රීසි:  Kanmon Straits, Kanmon-kaikyō?) යනු ජපානයේ ප්‍රධාන දූපත් දෙකක් වන හොන්ෂූ සහ කියුෂූ අතර පිහිටි සමුද්‍රසන්ධිය වේ.

කන්මොන් සමුද්‍රසන්ධිය
  • Kanmon Straits
  • Straits of Shimonoseki
  • Straits of Van der Capellen
Kanmon Straits from space cropped rotated 90 degrees CCW.jpg
Kanmon Straits viewed from space and rotated 90°, with Honshu at the top and Kyushu at the bottom
කන්මොන් සමුද්‍රසන්ධිය is located in Japan
කන්මොන් සමුද්‍රසන්ධිය
කන්මොන් සමුද්‍රසන්ධිය
Coordinates33°56′49″N 130°56′48″E / 33.94694°N 130.94667°E / 33.94694; 130.94667ඛණ්ඩාංක: 33°56′49″N 130°56′48″E / 33.94694°N 130.94667°E / 33.94694; 130.94667
TypeStrait
Islands

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

  කන්මොන් සමුද්‍රසන්ධිය travel guide from Wikivoyage

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කන්මොන්_සමුද්‍රසන්ධිය&oldid=478639" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි