ඕසකා ප්‍රාන්තය (大阪府 ඉංග්‍රීසි:  Osaka Prefecture,Ōsaka-fu?), ජපානයේ පිහීටි ප්‍රාන්තයකි.


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඕසකා_ප්‍රාන්තය&oldid=396717" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි