ඔකිනාවා

ජපානයේ ඔකිනාවා දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි නගරයකි

ඔකිනාවා යනු ජපානයේ ඔකිනාවා දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි නගරයකි. ඔකිනාවා දූපතේ ඇති දෙවන විශාලතම නගරයද මෙය වේ.

ඔකිනාවා
ඔකිනාවා නගර ශාලාව


ආශ්‍රිත සංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඔකිනාවා&oldid=477383" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි