ඒකල යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශයකි. කොළඹ අග නගරයේ සිට කි.මී. 24 පමණ දුරින් ප්‍රදේශය පිහිටා ඇත. ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් පාලනය වේ.

ඒකල
Ekala
අර්ධ නාගරික
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතබස්නාහිර පළාත
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකා සම්මත වේලා කලාපය (UTC+5:30)

ඓතිහාසික පසුබිම සංස්කරණය

ජනගහනය සංස්කරණය

ආර්ථිකය සංස්කරණය

ඒකල කර්මාන්ත පුරයක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර. එම කර්මාන්ත පුරයේ විවිධ කර්මාන්ත ආයතන පිහිටා ඇත.

වෙනත් කරුණු සංස්කරණය

සංචාරක ආකර්ෂණ සංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

බාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඒකල&oldid=350575" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි