සාමාන්‍ය ලෙසින් c යන්නෙන් දැක්වෙන, ආලෝකයේ වේගය (අර්ථය වන්නේ රික්තයක් තුල ආලෝකයේ වේගය), යනු භෞතික විද්‍යාවෙහි බොහෝ අංශයන්හී වැදගත් වන්නාවූ භෞතික නියතයකි. එහි අගය තත්පරයට මීටර 299,792,458 වන අතර, මෙම අගය නියතයක් වන්නේ මෙම නියතය හා කාලය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය අනුසාරයෙන් මීටරයක දිග අර්ථදැක්වෙන නිසාය.[2]

ආලෝකයේ වේගය
The distance from the Sun to Earth is shown as 150 million kilometres, an approximate average. Sizes to scale.
On average, sunlight takes 8 minutes and 17 seconds to travel from the Sun to Earth.
Exact value
metres per second299792458
Approximate values (to three significant digits)
kilometres per hour1080000000
miles per second186000
miles per hour[1]671000000
astronomical units per day173[Note 1]
parsecs per year0.307[Note 2]
Approximate light signal travel times
DistanceTime
one foot1.0 ns
one metre3.3 ns
from geostationary orbit to Earth119 ms
the length of Earth's equator134 ms
from Moon to Earth1.3 s
from Sun to Earth (1 AU)8.3 min
one light-year1.0 year
one parsec3.26 years
from the nearest star to Sun (1.3 pc)4.2 years
from the nearest galaxy to Earth70000 years
across the Milky Way87400 years
from the Andromeda Galaxy to Earth2.5 million years

අමතර අවධානයට

සංස්කරණය
  1. Exact value: (299792458 × 60 × 60 × 24 / 149597870700) AU/day
  2. Exact value: (999992651 π / 10246429500) pc/y

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
  1. Larson, Ron; Hostetler, Robert P. (2007). Elementary and Intermediate Algebra: A Combined Course, Student Support Edition (4th illustrated ed.). Cengage Learning. p. 197. ISBN 978-0-618-75354-3.
  2. පෙන්රෝස්, ආර් (2004). ද රෝඩ් ටු රියෑලිටි: අ කම්ප්ලීට් ගයිඩ් ටු ද ලෝස් ඔෆ් දි යුනිවර්ස්. වින්ටේජ් බුක්ස්. pp. 410–1. ISBN 9780679776314. ... the most accurate standard for the metre is conveniently defined so that there are exactly 299,792,458 of them to the distance travelled by light in a standard second, giving a value for the metre that very accurately matches the now inadequately precise standard metre rule in Paris.

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
 
විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ආලෝකයේ_වේගය&oldid=670494" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි