අව දියවක යනු සිංහල මාස ක්‍රමයේ දී මාසයේ දාහත්වන (17) දිනයයි. එසේම මෙය අව පෑලවිය දිනයට පසු දිනය වේ.

පූර්වප්‍රාප්තිකයා
අව පෑලවිය
අව දියවක අනුප්‍රාප්තික
අව තියවක
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අව_දියවක&oldid=501961" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි