මෙම ලිපිය මිනිසා විසින් ආහාරයට ගන්නා අල පිලිබඳවය. අල, කාබෝහයිඩ්‍රේට් වලින් සපිරි ආහාරයකි.

Yams at Brixton market
Yam output in 2005
Top Producers - 2005
(million metric ton)
 නයිජීරියාව 26.6
 ඝානාව 3.9
 කෝට් ඩවාර් 3.0
 බෙනින් 2.3
 ටොගෝ 0.6
 කොලොම්බියාව 0.3
World Total 39.9
Source:
UN Food & Agriculture Organisation
(FAO)
[1]


පිසින ක්‍රම සංස්කරණය

 
Tongan farmer showing off his prize yams
  1. තැම්බීම
  2. තෙල් දැමීම

බාහිර සබැඳුම් සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අල_(එළවළු)&oldid=591312" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි