අභ්‍යවකාශය ( En = Outer space) යනු විශ්වීය වස්තූන් වලට එපිටින් පවතින අවකාශයයි.[1] මෙය හිස් අවකාශයක් (රික්තයක්) බව හැඟෙන නමුත් පහත දෑ එහි පැවතිය හැක.

The boundaries between the Earth's surface and outer space, at the Kármán line, 100 km (62 mi) and exosphere at 690 km (430 mi).

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අභ්‍යවකාශය&oldid=448441" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි