රික්තකයක් යනු හිස් අවකාශයකි..

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=රික්තය&oldid=454433" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි