අභය වැව අසල දේවාලය

පිහිටීමසංස්කරණය

අනුරාධපුර අභය වැවහි බැම්ම පාමුල

ඉතිහාසයසංස්කරණය

පණ්ඩුකාභය රජතුමා විසින් කරවණලදී. මිත්‍රරාජට පූජා කරණ ලදැයි විශ්වාස කෙරේ.

දේව පිලිමසංස්කරණය

වාස්තුවේද විශේෂත්‍වයසංස්කරණය

වත්මන් තත්වයසංස්කරණය

පිහිටි ඉඩම පුද්ගලික ඉඩමක් බව පැවසේ.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අභය_වැව_අසල_දේවාලය&oldid=354561" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි