අදිති
දෙවියන්ගේ මව
අදිති දේවිය බ්‍රහ්ම දෙවියන්ට වන්දනා කරන අවස්ථාවක්
අනුබැඳියදේවී ආදිපරාශක්ති ශක්ති
පෞද්ගලික තොරතුරු
වල්ලභයාකශ්‍යප
දෙමාපියන්
සොයුරු/සොයුරියන්දිති, කඩෘ, විනතා, සති, ස්වාහා, රෝහිණී, රේවතී, ධනු,මුණි ඇතුළු තවත් සොහොයුර සොහොයුරියන් බොහෝ දෙනෙක්
දරුවන්ආදිත්‍යයන් ඉන්ද්‍ර, සූර්ය, භග, වරුණ, මිත්‍ර, ආර්යමන්, සවිත්‍ර සහ වාමන
පාඨ ග්‍රන්ථසෘග්වේදය, පුරාණය, රාමායණය,මහාභාරතය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අදිති&oldid=494291" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි