ස්වාහා
Svaha
අග්නි දෙවියන් සමඟ ස්වාහා දෙවඟන
වාසභවනයඅග්නි ලෝකය
මන්ත්‍රයඕම් ස්වාහා
පෞද්ගලික තොරතුරු
වල්ලභයාඅග්නි
දෙමාපියන්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ස්වාහා&oldid=493860" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි