මෙසොපොටේමියාව

(Mesopotamia වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මෙසොපොටේමියාව යනු යුප්‍රටීස් සහ ටයිග්‍රීස් ගංගා අසබඩ ප්‍රදේශය වේ.

මෙසොපොටේමියාව
මෙසොපොටේමියාවේ සිතියමක්. දක්වා ඇත්තේ Washukanni, Nineveh, Hatra, Assur, Nuzi, Palmyra, Mari, Sippar, Babylon, Kish, Nippur, Isin, Lagash, Uruk, Charax Spasinu සහ Ur, උතුරේ සිට දකුණට.
මෙසොපොටේමියාවේ වර්ථමාන චන්ද්‍රිකා ඡායාරූපයක් (2020 ඔක්තෝබර්).
N-Mesopotamia and Syria english.svg

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මෙසොපොටේමියාව&oldid=467084" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි